Oudervereniging (OV)


De Oudervereniging heeft als belangrijkste taak de samenwerking tussen de ouders/verzorgers en school te bevorderen. Alle ouders/verzorgers worden als lid beschouwd van de Oudervereniging, tenzij zij schriftelijk te kennen geven hierop geen prijs te stellen.
Het bestuur bestaat uit negen leden, die gekozen worden door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. De bestuursleden zijn eenmaal herkiesbaar. Zijn er ideeën, suggesties, op- of aanmerkingen, dan kunt u dat laten weten aan de Oudervereniging, zodat dit bespreekbaar kan worden gemaakt. Het bestuur vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. De adjunct-directeur en een van de leerkrachten zijn hierbij aanwezig. In november vindt de algemene ledenvergadering plaats waar iedereen van harte welkom is. Het gehele schooljaar vinden er activiteiten plaats.

De Oudervereniging zorgt voor de financiële en organisatorische ondersteuning. Activiteiten waaraan de Oudervereniging ondersteuning verleent zijn o.a.:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Paoseier ophaole
  • Schoolverlaterfeest
  • Sport- en speldag
  • Schoolfoto’s
  • Carnaval
  • Dr landmandag
  • Attenties zieke leerkrachten
  • Attenties jubilea leerkrachten

Ook financiert de oudervereniging bepaalde culturele activiteiten die niet vallen onder de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

 

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze bijdrage is vrijwillig, doch zeer wenselijk om alle activiteiten door te kunnen laten gaan. Innen gebeurd via automatische incasso, middels een machtiging die u hiervoor kunt tekenen. In 2016 bedraagt de ouderbijdrage € 20,00 per leerling. Betaling van de contributie dient plaats te vinden ná de Algemene Ledenvergadering in november. Wijzigingen in de hoogte van de ouderbijdrage worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Als uw kind in de loop van het schooljaar instroomt, wordt de ouderbijdrage tijdsevenredig vastgesteld.

Het bankrekeningnummer van de Oudervereniging is: Rabobank NL74RABO 012.11.41.926 T.n.v. Oudervereniging Helvoirt.
Bestuur Oudervereniging

Ruth vd Sande  voorzitter   tel: 0411-643030
Marielle Nouwkens  penningmeester   tel: 06-40387774
Joyce van Brunschot  secretariaat   tel: 0411-644600
Mariska Wolfs
Monique vd Broek
Monique vd Kerkhof
Sandra de Graaf
Miranda v Eeten

 

Oudervereniging bijlagen