Hoe ziet de dag van een kleuter eruit? 

Groeps- of kringmomenten

In de kring voeren we groepsgesprekken, vertellen we verhalen, wordt voorgelezen, zingen we liedjes en leren we versjes. We doen er spelletjes en nog ‘101’ andere dingen. Meerdere keren per dag zitten we in de kring, soms met de hele groep en soms met een kleinere groep.

Het Zwerken

’s Morgens en ’s middags werken en spelen de kinderen m.b.v. het planbord. Via het planbord kiezen de kinderen zelf een spel, hoek of activiteit waarmee ze aan de slag gaan. Soms alleen, soms samen met een ander kind en soms samen met de leerkracht. De kinderen worden door de leerkrachten gestimuleerd om veelzijdig te kiezen. Soms zal de leerkracht het Zwerken zelf indelen of met enkele kinderen hierover afspraken maken.

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag Zwerken de kinderen van groep 2 afwisselend in de drie verschillende kleutergroepen. Daar krijgen ze activiteiten op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling zoveel mogelijk “op maat” aangeboden. Aan het einde van de zwerktijd keren alle kinderen terug naar hun vaste klas en vaste leerkracht.

Het spelen (in de speelzaal en buiten) 

Dit doen we ‘s morgens en ’s middags, veel bewegen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De gym en spellessen bestaan uit:

* Vrij spel op klim- en klautertoestellen.

* Gymlessen met of zonder materiaal.

* Buite spelen met materialen (bij mooi weer ook in de zandbak)

* Ritmiek (gym met muziek)

* Loop- en kringspelletjes.

Voor het spelen in de gymzaal hebben de kleuters gymschoenen nodig. Wat betreft de gymschoenen, graag instappers of schoenen met klittenbandsluiting en gemerkt met de naam van uw kind. Alle schoenen staan bij de kapstok en blijven op school. Als gymschoenen te klein worden, geven wij ze mee naar huis.

Het fruit eten 

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Zorgt u ervoor dat op bekers en trommels de naam van uw kind staat?

Overblijven 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 spelen buiten van 11.30 tot 12.00 en gaan daarna in de klas aan tafel. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. We willen graag dat dit een gezonde maaltijd is, overgebleven eten gaat in de trommel mee terug naar huis, zodat u ook kunt zien wat uw kind eet. Voor meer informatie over het overblijven en het continurooster verwijzen wij u naar de mailing vanuit de directie.

De Kracht van Acht 

In de hele school werken wij met de kracht van 8; een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. In de nieuwsbrief kunt u steeds lezen aan welke kracht we werken. Door structureel aandacht te besteden aan deze krachten bouwen wij aan een positief schoolklimaat.

Werken met thema’s 

In groep 1 & 2 werken wij vanuit thema’s; bijvoorbeeld het thema Herfst of het thema Kunst. Vanuit die thema’s werken wij aan verschillende ontwikkelingsdoelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een thema duurt gemiddeld vier weken. Bij het werken aan een thema staat het interactief leren centraal. Er wordt volop gepraat en gewerkt over het onderwerp.

Uw kind mag dan ook spullen rondom het betreffende onderwerp mee naar school brengen voor de thematafel of de lettermuur. Tijdens een thema proberen we soms een buitenschoolse activiteit te organiseren of een gast uit te nodigen in de klas. Zodra we met een thema gaan beginnen laten we u dat weten via Klasbord of via de mail, zodat u er ook thuis op kunt inspelen. Praten met uw kind over wat er op school gebeurt stimuleert de ontwikkeling van uw kind en verhoogt de betrokkenheid. Wij vinden het dan ook fijn als u het Klasbord volgt.

Een paar aandachtspunten: 

* Wij proberen kleuters zo zelfstandig mogelijk te maken, daarom moeten ook de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. Wilt u bij het kiezen van schoenen en kleding letten op gemakkelijke sluitingen? Dan kan uw kind deze zelf gemakkelijk aan- en uitdoen.

* Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen, bekers, bakjes, jassen, tassen, dassen e.d. duidelijk gemerkt zijn met de naam van uw kind?

* Het maken van wensjes en kadootjes beperken wij tot vader- en moederdag.

* Geeft u alstublieft geen speelgoed of knuffels mee naar school.

 

Brengen en ophalen 

De groepen 1/2 komen zelf naar binnen. Dit zal in het eerste begin nog onder begeleiding van u zijn en later zelfstandig. U neemt dan afscheid bij de ingang van de school. De leerkracht wacht hen op in het lokaal. Op deze manier kunnen wij op een rustige manier de schooldag starten.

De fietsen kunnen geparkeerd worden tegenover de hoofdingang van het gebouw.

Aan het einde van de ochtend of middag komen alle kinderen weer samen met de leerkracht naar buiten. Zij blijven bij de leerkracht staan tot zij hun papa of mama zien (oppas/

opa/ oma). Spreekt u dit ook met uw kind zo af?

Wij vinden het, in verband met het overzicht, prettig als u op het kunstgras op uw kinderen wacht.

Kinderen die naar de BSO gaan worden door de medewerkers van de BSO vlak voor de zoemer in de klas opgehaald.

Verjaardagen 

Van de verjaardag van de kleuters maken wij een klein feestje. U mag daar als ouder natuurlijk even bij zijn. Maakt u voor het vieren van de verjaardag een afspraak met de leerkracht? Wij zien graag gezonde traktaties!

Klasbord 

In de groepen 1/2 maken wij gebruik van Klasbord; een socialmedia platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kan gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels. Van de leerkracht ontvangt u de klasbordcode waarmee u lid kunt worden.