Welkom op de pagina van groep 2/3

Start van een dag

De dag starten we samen in de kring. Op het dagschema bekijken we welke dag van de week het is, besteden we aandacht aan het weer en lezen we wat er die dag gaat gebeuren voor groep 2 en groep 3. Dan volgt er een kring met verschillende soorten activiteiten. Op maandag praten we over het weekend, andere dagen lezen we een prentenboek voor of krijgen de kinderen een activiteit over het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. De kinderen mogen dit jaar weer een laten-zien-kring doen.

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, lezen, het kleutermateriaal, schrijven en de creatieve opdrachten. In de ochtendkring is er vaak een instructie voor beide groepen.

Als groep 2 gaat spelen of start met zelfstandig werken, zijn er voor groep 3 instructies van lezen of rekenen.

Tijdens de instructies is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen krijgen in een klein groepje extra instructie aangeboden. Een rekenblok duurt drie weken en wordt afgesloten met een toets. Als een kind op onderdelen van deze toets onvoldoende scoort krijgt het kind extra oefeningen. Bij een voldoende score krijgt het kind nieuwe uitdagende opdrachten uit het plusboek. In de groep 3 besteden we veel tijd aan lezen. Dit gebeurt zowel zelfstandig als klassikaal. We werken met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen en maken dankbaar gebruik van het digitale schoolbord.

Zwerken

Groep 3 heeft een eigen zwerkbrief en het planbord. Het is een A4-tje met daarop van boven naar beneden alle dagen van de week en van links naar rechts de taken die de kinderen moeten doen. Met deze brief zien de kinderen wat er die dag moet gebeuren en kunnen ze zelfstandig keuzes maken met welke taak ze beginnen. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt de zwerkbrief van de week geëvalueerd. Als een kind klaar is met de verplichte taken zijn er genoeg extra materialen die de kinderen uitdagen. Tijdens zwerktijd heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

Lichamelijk opvoeding

De groep krijgt twee keer samen gym. Eén keer in de gymzaal en één keer in de speelzaal. Dag en tijd nog te bepalen. Tijdens de gymles dragen de kinderen een korte broek, t-shirt en gymschoenen. De gymlessen bestaan afwisselend uit spel, materiaal- en vrije lessen. Bij spel en materiaallessen leren de kinderen om te gaan met hun lichaam en hoe ze de verschillende materialen horen te gebruiken. Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 2 elke dag met de kinderen van groep ½ nog een keer extra buiten spelen. De kinderen krijgen les in verschillende onderdelen maar worden ook uitgedaagd om zelf (in een thema) te spelen met andere kinderen.

Pauze

De kinderen hebben 15 minuten pauze. In onze groep eten we daarna gezamenlijk fruit of groente en drinken we onze beker leeg.

Planbord

De kinderen van groep 2 werken met een planbord. Het planbord hangt op een duidelijke plek in de groep. Op het planbord kunnen de kinderen zien welk werkje ze gaan doen. De werkjes bestaan uit: bouwhoek, poppenhoek, lees/schrijf hoek, computer, materialen op reken- en taalgebied, creatieve- en constructiewerkjes, werkje van de week en nog veel meer. De kinderen hebben een kaartje met hun naam dat achter een werkje kan hangen op het planbord. Op de zwerkbrief wordt bijgehouden welke taken een kind heeft gedaan om er zo voor te zorgen dat de kinderen alle werkjes leren kennen en een verschillend aanbod krijgen. Op de zwerkbrief wordt bijgehouden welke taken een kind heeft gedaan om er zo voor te zorgen dat de kinderen alle werkjes leren kennen en een verschillend aanbod krijgen.

Wereld oriëntatie

In de onderbouw (groep 1/2 , 2/3) wordt er in thema’s gewerkt. De leerkrachten proberen de verschillende lessen aan te passen aan een thema. In de kring worden hierover verhalen voorgelezen en klassengesprekken gehouden. De gymles, de tekenles, de muziekles en de wereldoriëntatie les zullen allemaal bij elkaar aansluiten en zoveel mogelijk over het thema gaan. Op deze manier proberen we aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, en zo een betrokken houding te creëren. In komend schooljaar gaan we ook weer verschillende leerarrangementen plannen.

Coöperatief leren

In de kleutergroep krijgen de kinderen de eerste werkvormen aangeboden. De kinderen kennen hoe langer ze op school zitten steeds meer werkvormen waarin ze samenwerken in duo’s en in teams, om zo gezamenlijke activiteiten voor ieder kind nog effectiever te maken en het leren van elkaar te stimuleren. In de groep kunt u dit herkennen door de posters van de coöperatieve werkvormen aan de muur. Heeft u hier meer vragen over dan kunt u dit vragen aan ons.

Creatieve vakken

Dagelijks is er tijd voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, knutselen, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde, waarbij we aansluiten bij ons thema. Kom gerust eens kijken in de groep naar het werk van uw kind.

Sociale talenten

Wekelijks wordt er in de groep aandacht besteed aan regels, afspraken, gedrag en gevoelens. Dit doen we door middel van lessen uit de methode Kracht van 8, daarnaast ook door kringgesprekken, het voorlezen van boeken, gesprekken met groepjes kinderen.

Verjaardag

De verjaardag van uw kind wordt in groep 2/3 gezellig gevierd. De ouders van groep 2 mogen hierbij aanwezig zijn (met fototoestel of filmcamera). Uw kind mag de andere kinderen dan trakteren. We stimuleren op school de kinderen om een gezonde traktatie te trakteren. Op welke dag we de verjaardag vieren kunt u vooraf met de leerkracht afspreken.

 

E-mail naar Danielle Verstijnen

E-mail naar Tessa Klerks