Welkom op de pagina van groep 3-4 B

 

Start van de week

Na het weekend starten we de week met een vertelmoment. Dit wordt samen in de kring, met duo’s en/of in hun eigen team verteld (coöperatief leren). De kinderen mogen hier een voorwerp/foto voor meenemen.

 

Start van een dag

Tijdens het inloopkwartiertje staat altijd op het digibord te lezen wat de kinderen mogen gaan doen. Soms ligt er iets op tafel waar nog aan gewerkt moet worden.

Op het dagschema bekijken we welke dag van de week het is, welke datum het is en wat er die dag op de planning staat voor groep 3 en 4.

 

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, lezen, schrijven en spelling. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie.

Kinderen die vragen hebben leggen een vraagtekenkaartje op hun tafel zodat de leerkracht, die een rondgang maakt, ziet dat ze uitleg nodig hebben. Kleine vragen kunnen kinderen ook heel goed samen oplossen in hun eigen groepje.

 

Lezen/Spelling/Rekenen groep 3

De kinderen van groep 3 gaan voor de instructie van lezen en spelling, die samengevlochten is in de methode Veilig leren Lezen, elke ochtend van 9.00-10.00 uur naar groep 2-3 of 3-4 a. Daar zijn dan op dat moment alleen  groep 3-leerlingen.

Voor rekenen gebeurt dat dagelijks van 10.30 – 11.15 uur.

De verwerking en inoefening van het geleerde gebeurt verder in de eigen groep.

 

Spelling/Rekenen/Taal/Lezen groep 4

De kinderen van groep 4 zijn voor de instructie van spelling verdeeld over groep 3-4 b en groep 4-5. De verwerking en inoefening vindt ook in die groep plaats, omdat dit veel mondeling gedaan moet worden. Spelling is dagelijks van 9.00 – 10.00 uur.

Voor rekenen krijgen de kinderen elke ochtend instructie in groep 3-4 b of groep 4-5 van 10.30 – 11.15 uur. De verwerking en inoefening van het geleerde vindt in onze eigen groep plaats.

We leren de kinderen steeds meer aan om het werk zelf na te kijken. Daarnaast controleren we zelf veel werk van de leerlingen uit onze eigen groep, zodat we goed op de hoogte blijven van hun ontwikkeling.

 

De instructies voor lezen en taal worden in onze eigen groep gegeven, terwijl groep 3 met een andere zelfstandige opdracht bezig is.

Bij elk thema van taal, dat 4 weken duurt, worden “woorden van de week” aangeleerd in week 1 en 2. Die woorden worden ook naar de ouders gestuurd, zodat u thuis mee kunt helpen met oefenen.

 

Zowel voor groep 3 als voor groep 4 is het belangrijk thuis veel te blijven lezen met uw kind. Leesmotivatie staat altijd voorop! Ga samen naar de bibliotheek toe. Vraag gerust bij de leerkracht om het leesniveau of om tips. Een Donald Duck of Okki lezen is ook prima om leesmeters te maken!

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip”: elke week is er een tekst (op verschillende niveaus) inclusief filmpje, met daaraan gekoppeld opdrachten die het begrijpend lezen bevorderen.

 

Zwerken

Om het zelf plannen te oefenen is het ‘zwerk’ (zelfstandig werken) een overzicht van alle taken die de kinderen in een week geheel of gedeeltelijk zelfstandig moeten maken. De taken worden voorafgaand doorgesproken. De kinderen plannen vervolgens de taken voor zichzelf in, net als de volgorde van de taken. We stimuleren dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het ‘zwerk’ van de gehele week geëvalueerd.

We willen de kinderen ook aanleren om zelf een ‘persoonlijk leerdoel’ op te stellen. ‘Mijn doel is om de tafel van 3 te leren’. Er is tevens de mogelijkheid om als ‘zwerktaak’ een herhalings- of verdiepingsopdracht te maken. Op deze manier wordt er `onderwijs op maat` geboden. Tijdens het ‘zwerken’ heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

 

Creatieve vakken/gym

Dagelijks is er tijd voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en gym. Afwisselend komen deze vakken aan de orde, waarbij we aansluiten bij het thema of de tijd van het jaar. Kom gerust eens kijken in de groep naar het werk van uw kind.

Twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, hebben we gymles, waarvoor sportkleding en – schoenen verplicht zijn. Op dinsdagmiddag verzorgt juf Kim (groep 3-4 B) de gymlessen voor beide groepen 3-4. Juf Marja verzorgt dan de muzieklessen.

 

Groepsregels

Vanzelfsprekend zijn er in een groep regels. Elke week/weken staat er 1 regel centraal. We gaan vooral uit van het belonen wanneer het goed gaat.                   Ook met betrekking tot stemgebruik hebben we afspraken:

  • Groepsstem: de hele groep kan je stem horen.
  • Teamstem: de kinderen in je team kunnen je stem horen.
  • Liniaalstem: alleen je maatje kan je stem horen.

 

Kanjertraining

In de hele school starten we dit jaar met de methode “Kanjertraining” voor sociaal emotionele ontwikkeling. In de nieuwsbrief wordt u daarvan regelmatig op de hoogte gehouden. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat.

 

Engels

Voor Engels starten we dit schooljaar eveneens met een nieuwe methode voor groep 1 tot en met 8: “Join In”. Met behulp van liedjes en verhaaltjes rondom een thema wordt spelenderwijs de Engelse taal geleerd. Tijdens deze lessen praten de leerkrachten uitsluitend Engels.

 

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode ‘Blink’. De methode bestaat uit lessen van natuur/techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. De methode stimuleert ‘het zelf ontdekken’ en laat kinderen uitdagende opdrachten uitvoeren. Als school zijn we in ontwikkeling met ‘21st century skills’. De kinderen proberen we zoveel mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Hier hoort ook bij dat uw kind zich kan presenteren, iets voor de groep kan vertellen. De kinderen moeten hiervoor een “show and tell” houden. Te zijner tijd krijgt u daar informatie over.

 

Eten en drinken

 ’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen.

Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas. Graag de kinderen een gezonde lunch met drinken meegeven.

Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Uw kind mag trakteren, liefst een gezonde traktatie.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.

 

E-mail naar Kim van Rooij