Welkom op de pagina van groep 4

 

 

Start van de week

Na het weekend starten we de week met een vertelmoment. Dit wordt samen in de klas, kring, met duo’s en/of in het eigen groepje gedaan (coöperatief leren). De kinderen mogen hier een voorwerp/foto voor meenemen.

 

Start van een dag

Tijdens het inloopkwartiertje is altijd op het digibord te lezen wat de kinderen mogen gaan doen. Op het dagschema bekijken we welke dag van de week het is, welke datum het is en wat er die dag op de planning staat voor groep 4.

 

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, lezen, schrijven en spelling. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie.

 

De kinderen van groep 4 zijn voor de instructie van technisch lezen en spelling verdeeld over groep 3-4 en groep 4. De verwerking en inoefening vindt ook in die instructiegroep plaats, omdat dit veel mondeling gedaan moet worden.

 

Lezen en spelling

Lezen is dagelijks van 8.30 – 9.15 uur en spelling van 9.15 – 10.00 uur.

Voor rekenen krijgen de kinderen elke ochtend instructie in de eigen groep van 10.30 – 11.15 uur, of van 11.15-12.00 uur. De verwerking en oefening van het geleerde vindt  ook in onze eigen groep plaats.

We leren de kinderen stapsgewijs aan om het werk zelf na te kijken. Daarnaast controleren we zelf veel werk van de leerlingen uit onze eigen groep, zodat we goed op de hoogte blijven van hun ontwikkeling.

 

Taal

De instructies voor taal worden in onze eigen groep gegeven. Bij elk thema van taal, dat 4 weken duurt,  worden “woorden van de week” aangeleerd in week 1 en 2. Die woorden worden ook naar de ouders gestuurd, zodat u thuis mee kunt helpen met oefenen.

 

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip”: elke week is er een tekst (op verschillende niveaus) inclusief filmpje,  met daaraan gekoppeld opdrachten die het begrijpend lezen bevorderen.

 

Zwerken

Om het zelf plannen te oefenen is het ‘zwerk’ (zelfstandig werken) een overzicht van alle taken die de kinderen in een week geheel of gedeeltelijk zelfstandig moeten maken. De taken worden voorafgaand doorgesproken. Dit zijn taken waarbij de aangeboden lesstof nogmaals goed wordt ingeoefend. Op vrijdag wordt het ‘zwerk’ van de gehele week geëvalueerd.

 

Gym

Groep 4 heeft iedere week 2 x 45 minuten gym. Dit staat gepland op maandag en vrijdag. Van kinderen wordt verwacht dat zij gymkleding en gymschoenen dragen.

 

IPC

Op iedere lange dag (maandag, dinsdag en donderdag) krijgen de kinderen in de middag IPC. Hierbij werken we van vakantie tot vakantie aan een bepaald thema. Bij dit thema komen de volgende vakken aan bod: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, bewegingsonderwijs, internationaal, e.d. Hierbij staat iedere les een doel centraal, waar met de hele klas aan gewerkt wordt. Alle informatie komt op onze IPC muur en deze breidt zich dus steeds verder uit.

 

Kanjertraining

In de hele school gaan we dit jaar verder met de methode “Kanjertraining” voor sociaal emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. Bij elk hoofdstuk krijgen de kinderen een info-doeblad mee naar huis, zodat u op de hoogte blijft van de aangeboden lessen.

 

Engels

Voor Engels gaan we eveneens het tweede schooljaar in van onze nieuwe methode voor groep 1 tot en met 8: “Join In”. Met behulp van liedjes en verhaaltjes rondom een thema wordt spelenderwijs de Engelse taal geleerd. Tijdens deze lessen praten de leerkrachten uitsluitend Engels.

 

Eten en drinken

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen.

Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas. Graag de kinderen een gezonde lunch met drinken meegeven.

Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Uw kind mag trakteren, het liefst een gezonde traktatie.

 

Klasbord

In groep 4 maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Ook zullen we hierop aangeven wanneer we iets mee naar huis geven of vragen we om hulp/materialen. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Vraag bij de leerkrachten om de klasbord-code om ons te volgen.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.

 

E-mail naar Saskia van Toorn

E-mail naar Bregje de Jong