Welkom op de pagina van groep 5/6

 

Start van de dag en leeskwartier

De inloop is van 8.15 uur tot 8.30 uur. Om 8.30 uur tijdens het leeskwartiertje lezen de kinderen zelfstandig in een boek of gaan ze tutorlezen. Alle kinderen oefenen dan op hun niveau met lezen in een strip of een boek. Bij het tutorlezen begeleiden oudere kinderen de jongere kinderen. Op maandag starten we wat later met het leeskwartier, zodat we de zwerkbrief door kunnen nemen. Op dit formulier staat waar de kinderen gedurende de week aan werken. Daarna nemen we ook de tijd om kringgesprekken te voeren.

 

Advies: Blijf thuis ook lezen met uw kind. Leesmotivatie staat altijd voorop, dus probeer het leuk te maken. Voorlezen kan ook. Dat is bewezen goed voor de lees- en woordenschatontwikkeling van een kind. Ga eens samen naar de bibliotheek toe en kies een boek dat het kind aanspreekt! In onze bibliotheek kunnen ook boeken voor thuis worden geleend.

 

Dagplanning 

Op het bord zetten we de planning voor die dag. Die bespreken we voordat we aan het werk gaan. Dit biedt de kinderen structuur en duidelijkheid.

 

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van onder andere rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie. Kleine vragen kunnen kinderen samen oplossen in hun eigen team.

 

Zelfstandig werken ‘Zwerken’ 

Om het zelf plannen te oefenen is het ‘zwerk’ (zelfstandig werken). We maken een overzicht van alle taken die de kinderen in een week zelfstandig moeten maken. Deze zijn verdeeld over 5 dagen. De taken worden voorafgaand doorgesproken. De kinderen plannen vervolgens de taken voor zichzelf in, net als de volgorde van de taken. We stimuleren dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze maken.

Tijdens het ‘zwerken’ heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

 

Kanjertraining

In de hele school gaan we dit jaar verder met de methode “Kanjertraining” voor sociaal emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. Bij elk hoofdstuk krijgen de ouders een info-doeblad via de e-mail gestuurd, zodat u informatie krijgt over de inhoud van de lessen en er thuis nog mee kunt oefenen.

Dit jaar werkt groep 5-6 met het thema Max en de zwerver.

 

Engels

Voor Engels gaan we eveneens het tweede schooljaar in van onze nieuwe methode voor groep 1 tot en met 8: “Join In”. Met behulp van liedjes en verhaaltjes rondom een thema wordt spelenderwijs de Engelse taal geleerd. Tijdens deze lessen praten de leerkrachten uitsluitend Engels.

 

Klasbord

Wij maken gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Verder zullen we ook belangrijke zaken delen via Klasbord, het is fijn als u daarvan op de hoogte bent. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels. De Klasbordcode kun je bij de juf opvragen.

 

Een paar aandachtspunten 

  • Om het eigenaarschap van de kinderen te vergroten, vragen wij u eventuele mededelingen op een briefje aan het kind mee te geven. Daarnaast kunt u de leerkracht altijd mailen of na schooltijd aanspreken.
  • Om 10:00 uur eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Graag voorzien van naam.
  • Om 12.30 uur eten we gezamenlijk brood. De kinderen nemen een eigen lunchpakket mee.
  • Bij een jarige vieren we het feestje om 10:00 uur. Maak hiervoor een afspraak met de leerkracht. We trakteren gezonde traktaties.
  • Twee keer per week is er een gymles (dinsdag en donderdag). Bewegen, spel en samenwerken staat hierbij centraal. Gym- kleding en schoenen zijn verplicht. Mochten deze vergeten zijn, dan gymt de leerling mee op blote voeten.
  • In groep 5-6 mogen de kinderen een show & tell geven! Te zijner tijd wordt hier informatie over gegeven.

 

Contact met de leerkracht 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom, u kunt ons na schooltijd aanspreken of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.

 

 

E-mail naar Lynn van den Bos