Informatie voor ouders/verzorgers van groep 6

 

Dagelijkse gang van zaken in de groepen 6

 

Start van een dag

De inloop is van 8.15 uur tot 8.30 uur. Op maandag kiezen de kinderen bij binnenkomst een stoel uit, waar ze de rest van de week zitten buiten instructies om. Om 8.30 uur tijdens het leeskwartiertje lezen de kinderen zelfstandig in een boek of gaan ze tutorlezen. Alle kinderen oefenen dan op hun niveau met lezen in een strip of een boek. Bij het tutorlezen begeleiden oudere kinderen de jongere kinderen. Op maandag starten we wat later met het leeskwartier, zodat we de zwerkbrief door kunnen nemen. Op dit formulier staat waar de kinderen gedurende de week aan werken. Daarna nemen we ook de tijd om kringgesprekken te voeren.

 

Klasbord

In de groepen 6 maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Verder zullen we ook belangrijke zaken delen via Klasbord, het is fijn als u daarvan op de hoogte bent. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels. Omdat we dit jaar dus nauw gaan samenwerken met de groepen 6 onderling en de kinderen gehusseld zullen zitten, hebben we ook één Klasbord. De Klasbordcode kun je bij de juf opvragen.

 

Instructies in de ‘Taal- & rekenklas’

Dit jaar zijn we in de groepen 6 gestart met de ‘Taal- & rekenklas’. Hiervan heeft u vast al gehoord van uw zoon/ dochter. De kinderen zijn ingedeeld op basis van onderwijs- en instructiebehoeften. In de klas van Juf Saskia zitten de kinderen van die wat meer uitleg nodig hebben. Daar is zowel de basis- als de verlengde instructie. In de klas van Juf Kim/Wobke zitten de kinderen die minder uitleg nodig hebben maar juist meer uitdaging en verrijking. Zij hebben in de regel vaak ook pluswerk. Op die manier halen wij het maximale uit het kind en bieden wij het kind wat hij/ zij nodig heeft. Natuurlijk is er dagelijks veel overleg tussen ons als leerkrachten om zo goed zicht te houden op alle kinderen.

 

Zwerk

Zwerk (of wel Zelfstandig Werken) vindt elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere dag worden de taken besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills. Wanneer alle zwerktaken klaar zijn, is er ook nog ‘keuzewerk’, waarbij de kinderen kunnen kiezen wat ze interessant vinden.

 

Wereld oriëntatie

We werken al een tijdje met de methode Blink. Dit is een digitale methode waarin de vakken aardrijkskunde, topo, geschiedenis, natuur en techniek weer als aparte vakken aan bod komen. De verwerking van deze lessen gebeurd ook digitaal.

 

Creatieve vakken

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. In groep 6 werken de kinderen ook aan een ‘minimusical’. We informeren u wanneer de uitvoering hiervoor is.

 

Engels

Dit jaar starten wij met een nieuwe methode voor Engels; Join in.

Deze zal komend schooljaar geïmplementeerd worden.

Nieuw aan deze methode is dat er tijdens de lessen geheel Engels gesproken wordt door de leerkrachten. Kinderen zullen uitgedaagd worden om ook zoveel mogelijk Engels te spreken tijdens de lessen.

Daarnaast maken ze niet alleen de lessen, maar er zal ook wekelijks op hun Zwerk een zogenaamde ‘task’ staan.

 

Huiswerk

Groep 6 krijgt leertoetsen mee naar huis van de wereld oriënterende vakken en eventuele extra toetsen zoals de tafeltoets. Dit zal niet elke week zijn. Ook zullen zij de woorden van onze taal methode STaal een week voor de toets mee naar huis krijgen. In principe is er op school meer dan voldoende aandacht besteed aan de woorden. Het is facultatief om daar thuis iets mee te doen maar voor sommige kinderen kan dit extra rust en zekerheid bieden voor de toets.  Het leerwerk van de groepen zal ook op klasbord staan, houdt u dit dan ook goed in de gaten om uw kind hierbij te kunnen ondersteunen.

 

Kanjertraining

Dit jaar starten we met een nieuwe methode, namelijk Kanjertraining. Dit is een methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. In de nieuwsbrieven zult u hier de komende tijd meer info over ontvangen. Wij zijn met het team intensief aan trainingsdagen begonnen en zijn al vol enthousiasme aan het werk gegaan met de kinderen. De eerste weken hebben vooral in het teken gestaan van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken. Daarnaast hebben de kinderen kennis gemaakt met de petjes, die bij de Kanjertraining horen. We zullen het gehele jaar bezig blijven met Kanjertraining en met de hele school dezelfde taal gaan spreken. Door hier structureel aandacht aan te besteden behouden en stimuleren wij het positieve schoolklimaat.

 

Praktische zaken

  • Schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45

Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30

  • Gym:
  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er natuurlijk ook gezellig bij, uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een mailtje. Wij stimuleren op school de kinderen om een `gezonde` traktatie te trakteren.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom, u kunt ons aanspreken bij de klas of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor graag een afspraak.

 

Met vriendelijke groet,

Kim, Eef en Saskia

 

E-mail naar Eef Kuijl

E-mail naar Henriette Vriens