Welkom op de pagina van groep 7b

 

Start van de week

Na het weekend starten we de week met een vertelmoment. Dit wordt samen in de klas, kring, met duo’s en/of in het eigen groepje gedaan (coöperatief leren).

 

Start van een dag

Tijdens het inloopkwartier is er ruimte om elkaar te ontmoeten of iets voor jezelf te doen. Om half 9 starten we altijd met het leeskwartier. Op maandag/donderdag stillezen en op woensdag/vrijdag tutorlezen. Hierna bespreken we samen de dagplanning om vervolgens de eerste instructies te starten.

 

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie.

 

Zwerken

Om het eigenaarschap van de leerlingen en het maken van een planning te bevorderen werken we met een ‘zwerkbrief’. Hierop staan alle taken die de kinderen in een week geheel of gedeeltelijk zelfstandig moeten maken. De taken worden op maandag doorgesproken, waarna de kinderen zelf mogen kiezen wat zij wanneer gaan maken. Iedere dag is er ruimte om aan de zwerkbrief te werken. We stimuleren de kinderen in het maken van bewuste keuzes. Op vrijdag evalueren we de zwerktaken.

 

Gym

Wij gymmen twee keer per week, op dinsdag (materiaal-les) en donderdag (spel-les). De gymlessen worden gegeven door een gymdocent. Tijdens de gymles dragen we sportkleding en –schoenen.

 

Kanjertraining

In de hele school gaan we dit jaar verder met de methode “Kanjertraining” voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen én aan een fijn schoolklimaat.

 

IPC

Voor wereldoriëntatie starten we een nieuw traject met de methode IPC: International Primary Curriculum. Bij deze methode werken we vanuit leerdoelen naar een eindproduct. De groepen 7 en 8 werken aan hetzelfde thema. Binnen IPC is ook aandacht voor creativiteit en muziek.

 

Huiswerk

Iedere week hebben we maak-huiswerk. Op donderdag wordt dit medegedeeld. Onderdelen:  redactiesommen, spelling en nieuwsbegrip. Al het huiswerk wordt online gemaakt.

Regelmatig krijgen de kinderen leerwerk mee. We communiceren dit altijd via klasbord, zodat u weet wanneer de toets plaatsvindt.

 

Klasbord

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een code om aan te melden bij klasbord. Dit is noodzakelijk, omdat we veel via klasbord communiceren. U kunt altijd bij de leerkracht terecht als u de code niet meer heeft.

 

Verjaardag vieren

Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Uw kind kan samen met ons een moment plannen. We horen dit graag tijdig.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een e-mail sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we extra tijd voor u vrij.

 

Piet van Kessel

 

E-mail naar Piet van Kessel