Informatie voor ouders/verzorgers van groep 8a

 

Dagelijkse gang van zaken in de groepen 8

 

Start van een dag

Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend.

Vanaf 8.15u mogen de kinderen al naar de klas komen. Tot 8.30u mogen ze gezellig wat kletsen met de juf of met elkaar. Ook zijn er dan veel kinderen die dan aan hun Zwerk werken. Op die manier kan iedereen kiezen waar hij/ zij zich prettig bij voelt. We starten om 8.30u elke dag met het “leeskwartiertje”. Tijdens het leeskwartiertje lezen de kinderen zelfstandig in een boek of gaan ze tutorlezen. Alle kinderen oefenen dan op hun niveau met lezen in een strip of een boek. Bij het tutorlezen begeleiden oudere kinderen de jongere kinderen. Dit vindt plaats op dinsdag en donderdag en de kinderen mogen zich als tutor inschrijven. Doen zij dit niet dan zijn zij gewoon zelf aan het lezen in de klas.

We starten de dag zo rustig mogelijk in de eigen stamgroep en er is altijd ruimte voor kinderen om bijzonderheden te bespreken.

 

Groepsdoorbrekend werken

Dit jaar werken we in de groepen weer groepsdoorbrekend. De kinderen zijn ingedeeld op basis van instructieniveau in een reken, taal en begrijpend leesklas.

Elk vakgebied heeft zijn eigen indeling zodat we het beste tegemoet komen aan alle onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De overige vakken vinden plaats in de stamklas.

 

Zwerk

Zwerk (of wel ZelfstandigWerken) vindt elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Deze plannen de kinderen vanaf dit schooljaar in, in hun agenda. Iedere dag worden de taken besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. Doordat de kinderen zelf hun werk inplannen bepalen zij zelf dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee.

 

Huiswerk

Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces waaraan we vorig jaar al begonnen zijn en we dit nu verder gaan uitbreiden.

In groep 8 krijgen de kinderen 2 keer in de week maakwerk (dinsdag en donderdag) en 1 keer in de week leerwerk. Zij noteren dit in hun schoolagenda.

 

Data voor in de agenda

  • Adviesgesprekken: maandag 3 februari t/m vrijdag 7 februari
  • Vo informatiemarkt: dinsdag 26 november
  • Route 8 toets: woensdag 15 en donderdag 16 april
  • Schoolkamp: maandag 18 t/m woensdag 20 mei
  • Musicalavond: donderdag 2 juli
  • Afscheidsdag/eindfeest: woensdag 8 juli
  • Groep 8 extra vrij: donderdag 9 en vrijdag 10 juli.

 

Met vriendelijke groeten,

Kim, Marieke, Lynn.

 

E-mail naar Kim Vugts

E-mail naar Marieke Schoenmakers

E-mail naar Lynn van Lierop